Historien bag MMA

Værekstedet MMA er en selvejende institution grundlagt på Amager i januar 2019 af Nikolaj Brie Petersen og Søren Dixen. MMA er de såkaldt svært psykisk syge patienters eget både værested og værksted i regi af civilsamfundet, og vi er tværsektorielt samarbejdende med Psykiatrisk Center Amager, Københavns Kommune og vores søsterværksted MaskineMaskine på Psykiatrisk Center Sct. Hans. MMAs øverste organ er bestyrelsen på 8, hvoraf de fem har en såkaldt svær psykisk sygdom.

På MMA kommer folk som os selv for at hænge ud sammen og snakke og hjælpe hinanden og male, skrive, tegne, læse, sy, tage opvasken, lave mad og servere frokost, eksperimentere med VR, dokumentere livshistorier, skabe den gode stemning, hjælpe hinanden og drive vores eget sted. Vi underviser, holder foredrag og udgiver nyhedsbrev. Vi har et bogapotek, et forlag, en filmproduktion, og vi begynder nu at køre hold og gruppetilbud med aktiviteter og produktion af MMA-ting. Hold i den forbindelse øje med vores kalender og tag eventuelt kontakt til vores projektleder.

Frivillige og Ansatte

Om
Projektleder, Marie Weber Andersen
weber@MMAmager.dk
Telefon 21576731
Om
Formand for bestyrelsen, Søren Dixen
dixen@MMAmager.dk

 

Om
Værkstedsfører, Ida Ejdal 
Om
Multikunstner, Ivan
Om
Chef for kabyssen, Lars Van Deurs
weber@MMAmager.dk
Om
Sjant, Røde Ulv
Om
Rektor, Nicoline Bram
taarnbypigen@gmail.com
53742770
Om
Værkstedsfører, Robert Ludwig
Om
VR-Chef, Martin Bech
Om
Værkstedsfører, Kristian Andersen
katten@MMAmager.dk