MMA er de såkaldt svært psykisk syge maskinisters egen recoverycentral

Missionen i Maskinen

På MMA står vi for alting selv. Nogle tager sig af praktiske opgaver, mens andre laver ting i de kreative værksteder eller hjælper hinanden gennem snak og samvær. I MMA sker alt på maskinisternes præmisser, og den stort set eneste regel er, at man giver mere, end man tager. Ved at hjælpe MMA og de andre, hjælper du også dig selv. Vi betragter MMA som et nationalt foregangsprojekt, hvad angår de såkaldt svært psykisk syge menneskers kreative og praktiske aktivering, recovery, gensidigheds- og fællesskabsdannelse, peer-arbejde, empowerment, afstigmatisering, ejerskab for civilsamfundsprojekter, samarbejde med det psykiatriske
system og deltagelse i en fælles kultur af psykisk sundhed.

Forside
Forside
Forside
Forside
Forside
Forside
NYHEDER

Hjemmesiden er sat op, men den er ikke 100% færdig. Vi arbejder løbende på, at få det sidste indhold på siden. Hvis du synes, der mangler noget på siden, må du gerne kontakte os.

Se løbende miniudstilling I indgangen på HBA.

Kalender

Du kan I maskinens kalender, se hvad der skal ske i fremtiden. Hvad enten det er foredrag, udstillinger eller andet der interesserer dig, så finder du det i kalenderen.

“Med spænding og forventningsfuldhed åbner og læser jeg hvert eneste nummer af MMANYT. Nok er siderne sorte, men farverne og historierne er så påtrængende og vedkommende, at håbet og smilet hver gang kommer frem. MMA har skabt et fællesskab om kreativt arbejde, der baserer sig på frivillighed og gensidighed, og dermed er MMA et tiltrængt frirum med ligesindede, der bidrager til glæde og mening i livet. Region Hovedstadens Psykiatri sætter stor pris på den indsats MMA yder for mennesker med psykisk sygdom og ser frem til det fortsatte samarbejde.”

~ Anne Hertz, vicedirektør for Region Hovedstadens Psykiatri

»PC Amager er stolt over at huse og indgå i et innovativt partnerskab med Værekstedet MMA. Der er brug for, at vi i et fællesskab videreudvikler indsatsen til mennesker med psykisk sygdom. Behandlingspsykiatrien har brug for et initiativ som MMA. Det er afgørende vigtigt, at den enkelte finder mening i livet, har noget at tage sig til og har relationer med andre – et netværk at trække på og give til. Det er præcist dét, som MMA kan. Næste skridt er at integrere forskning i indsatsen, så vi kan skabe ny viden på området. MMA kan også derved bidrage til at styrke vores forskningsprofil i humanistisk sundhedsforskning.«

~ Raben Rosenberg, professor, dr.med., klinikchef, konst. centerchef, Psykiatrisk Center Amager.