Åbningstider: Mandag 9-16, tirsdag 9-16, onsdag 9-16 og torsdag 9-16.

VÆREKSTEDET MMAOm Maskine Maskine Amager

Kontakt:

Maskine Maskine Amager
Skt. Elisabeth
Hans Bogbinders alle 3, opgang 1, 2. sal
2300 København S

Åbningstider:
Mandag 9-16
Tirsdag 9-16
Onsdag 9-16
Torsdag 9-16

Projektleder Marie Weber Andersen
weber@MMAmager.dk
Telefon 21576731

Formand for bestyrelsen Søren Dixen
dixen@MMAmager.dk
Telefon 20259869


Værekstedet MMA er en selvejende institution i form af et gensidighedsfællesskab grundlagt på Amager i januar 2019 af Nikolaj Brie Petersen og Søren Dixen. MMA er de såkaldt svært psykisk syge patienters eget både værested og værksted i regi af civilsamfundet, og vi er tværsektorielt samarbejdende med Psykiatrisk Center Amager, Københavns Kommune og vores søsterværksted MaskineMaskine på Psykiatrisk Center Sct. Hans. MMAs øverste organ er bestyrelsen på 8, hvoraf de fem har en såkaldt svær psykisk sygdom.

På MMA kommer folk som os selv for at hænge ud sammen og snakke og hjælpe hinanden og male, skrive, tegne, læse, sy, tage opvasken, lave mad og servere frokost, lave VR-arbejde, dokumentere livshistorier, skabe den gode stemning, hjælpe hinanden og drive vores eget sted. Vi underviser, holder foredrag og udgiver nyhedsbrev. Vi har et bogapotek, et forlag, en filmproduktion, og vi begynder nu at køre hold og gruppetilbud med aktiviteter og produktion af MMA-ting. Hold i den forbindelse øje med vores kalender og tag eventuelt kontakt til vores projektleder.